Het installeren van DKIM is doorgaans niet zo heel moeilijk. Vooral wanneer er van een semi-standaard hosting oplossing gebruikt wordt gemaakt, zoals bijvoorbeeld ons succesnummer CentOS met DirectAdmin en Exim, is het een fluitje van een cent. We gaan er wel van uit dat je weet hoe je via SSH moet inloggen op je server.

Inhoudsopgave

Stap 1: Controleren versies

Via deze manier gaan we er van uit dat je de meest recente mailserver configuraties hebt en dat DirectAdmin geheel up-to-date is. Is dit niet het geval, neem dan even contact op met onze technische helpdesk om dit alsnog voor elkaar te krijgen of doe het zelf met behulp van de volgende commando's voor de mailserver. DirectAdmin kun je via je controlepaneel updaten middels de functie 'Licensing / Updates'

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set eximconf yes
./build set eximconf_release 4.5
./build exim
./build exim_conf

Stap 2: Inschakelen DKIM

Omdat je gebruik maakt van de nieuwste versie van DirectAdmin kun je via de commandline DKIM heel eenvoudig inschakelen.

/usr/local/directadmin/directadmin set dkim 2
service directadmin restart

Stap 3: Inschakelen van DKIM per domein

Via deze methode kun je per domein kiezen waarvoor DKIM actief moet zijn. Deze optie kun je vinden onder het menu 'E-mail Accounts' waar je ook de mail accounts aanmaakt. 

Stap 4: DNS Records toevoegen

Grote kans dat u geen gebruik maakt van de DNS-servers van DirectAdmin, maar van de DNS-functionaliteiten van Flexwebhosting. In dat geval moet u zelf nog handmatig de door DirectAdmin toegevoegde DKIM-sleutel overhevelen naar de DNS-zone in de centrale nameservers. Hiervoor logt u als admin-gebruiker in in DirectAdmin en zoekt u bij DNS Administration de domeinnaam op welke u nodig heeft.

DirectAdmin laat u dan de zonefile zien van die domeinnaam. Het DKIM-record springt er direct uit:

Name    Type    Value
x._domainkey    TXT    "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA2+AXfoL
BVgSgnE31f7rC8hvtAAp7ldSC+F8gJ53UIQika7MPiTlx6ZSzF9Pv4LFcTiLbXGX7K2mOzVpbTvk
n0Zn0KrGJRsB5KG2lpMZHiemkEFjYeFsVltxkcQYYzx2NI+Ee31dI0m3JCZDrIS/3wPnLmrMkcRZ
p0qHg3H4gmgUv+BYIHktJOXROG5ovDmG7iDJdn3dL/nG8CUjAHy7Jc8VDtARKsk0aVU195cAy0r/
uj0cJO77WMGe5Bj1iEBAaPHpnPLjXsNrFAKEENyQT/xYDk9/5MG609T7Ugm9T3b8aIp4FcB803xUs
N0Nx2eMRY6YDjWgfVgyhD77/1rnZwIDAQAB"

Deze gegevens neemt u ook zo over in de DNS-configuratie van uw domeinnaam in de actieve nameservers, bijvoorbeeld door het record in de klantenpagina toe te voegen.